logo_ICO_AdAtHome__

Evde Yaşam Kalitesi

ADatHOME: Ev ortamlarında İleri Demans hastası kişilerin yaşam kalitesinin (QoL) nasıl iyileştirilebileceği konusunda bakıcıların becerilerini, bilgilerini ve tutumlarını artırmak.

Amaç

Alzheimer hastalığının belirtileri zamanla kötüleşir. İleri evrelerde bireyler çevrelerine tepki verme, konuşmayı sürdürme ve hatta hareketi kontrol etme yeteneklerini kaybederler. Önemli kişilik değişiklikleri gelişir ve bireylerin daha özel bakıma ihtiyacı vardır.

ADatHOME projesi, Ev ortamında İleri Demanslı kişilere bakan bakıcıların becerilerini, tutumlarını ve bilgilerini artırmayı ve böylece kullanıcıların yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

Proje

Bu projeye anlam kazandıran, hastalığın farklı evrelerinde özel bakım araçlarının olmamasıdır.

Alzheimer ile yaşayan kişi hastalık sürecinde sorunlar yaşayabilir, ancak ADatHOME projesinin sunmayı amaçladığı etkileşimden her zaman çok yönlü fayda sağlayabilir.

ADatHOME projesi, bakım verenlerin İleri Düzey Demans hastalarının yaşam kalitelerinin (QoL) ev ortamlarında nasıl iyileştirilebileceğine ilişkin beceri, bilgi ve tutumlarını artırmak temel hedefiyle başlatılmıştır.

closeup-of-elderly-hand-holding-walking-stick_600__

Özel Hedefler

Geliştirilen Eğitim Paketi

It’s only a book, but it comes in many shapes and formats of your choice

Ev Ortamlarında Alzheimer hastası için Sözsüz İletişim ve Duyusal Uyarım Eğitim Paketi

Bakım Görevlerinin Ev Ortamlarında İleri Demansa Uyarlanması Eğitim Paketi.

Ev ortamlarında İleri Demanslı Kişilerin Yaşam Kalitesini İyileştirmeye Yönelik Yardımcı Teknolojiler Eğitim Paketi.

Ev Ortamlarında Alzheimer hastası için Sözsüz İletişim ve Duyusal Uyarım Eğitim Paketi

Bakım Görevlerinin Ev Ortamlarında İleri Demansa Uyarlanması Eğitim Paketi.

Ev ortamlarında İleri Demanslı Kişilerin Yaşam Kalitesini İyileştirmeye Yönelik Yardımcı Teknolojiler Eğitim Paketi.

Skip to content